کود آلی جامد3-2-3 پلت(مرغی خالص) کیمیا اکسیرشرق

کود آلی جامد3-2-3 پلت(مرغی خالص) کیمیا اکسیرشرق

تعداد بازدید : 432

نام کود:آلی جامد 3-2-3 پلت(مرغی خالص)

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  کیمیا اکسیر شرق 

بسته بندی :کیسه 50 کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 8،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده