کود کلات نیترو روی

کود کلات نیترو روی

تعداد بازدید : 367

.

نام کود:کلات نیترو روی

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:  هامون برگ

بسته بندی :جعبه یک کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 141،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده