کود اوره فسفات - کاوندیش شیمی کرمان

کود اوره فسفات - کاوندیش شیمی کرمان

تعداد بازدید : 659

.

 

نام کود:اوره فسفات

نام لاتین کود:

شرکت تولید کننده:کاوندیش شیمی کرمان  

بسته بندی :کیسه  25کیلوگرمی

قیمت  فروش به مصرف کننده واحد به ریال: 59،000

هزینه حمل :بعهده فروشنده