بذر شبدر

بذر شبدر

تعداد بازدید : 786

بذر شبدر 

شبدر گیاهی یکساله پائیزه است که در اواخر زمستان تا اوایل بهار به تولید علوفه می پردازد ولیکن رشد اصلی آن در طی زمستان و به حالت خوابیده است.

کاشت شبدر :بذور آن را در پائیز می کارند که رشد کند خود را بحالت خوابیده آغاز می کند ولیکن با شروع بهار به سرعت رشد مناسبی دست می یابد. زندگی این گیاه در سراسر بهار و اوایل تابستان ادامه می یابد سپس تولید بذر می کند و به رشدش خاتمه می دهد.ارتفاع شبدر ۷۰-۳۰ سانتیمتر است.گل هایش زرشکی یا ارغوانی هستند.شبدر علاقمند خاک های مرطوب و سنگین با خاصیت اسیدی است.این گیاه با وجود پائیزه بودن دارای مقاومت زیادی به سرمای زمستان ها نیست.کاشت بهاره بذر شبدر موجب کندی رشد و عدم تولید بذور کافی می گردد.