گاوآهن های دوطرفه آلپلر ساخت ترکیه با قابلیت تنظیم عرض کار بین 12 ، 14 و 16 اینچ

گاوآهن های دوطرفه آلپلر ساخت ترکیه با قابلیت تنظیم عرض کار بین 12 ، 14 و 16 اینچ

تعداد بازدید : 396

گاوآهن های دوطرفه آلپلر ساخت ترکیه با قابلیت تنظیم عرض کار بین 12 ، 14 و 16 اینچ

سام آرین