عنوان: آگهی حراج، 177 تن موادحاصل بوجاری گندم، استان مازندران

مهلت دریافت سند: ۱۳ دي ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده