عنوان: آگهی مناقصه عمومی مربوط به خرید مقدار 30 هزار تن کود سوپر فسفات تریپل گرانوله از تولیدکنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۱ بهمن ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: داخلی