عنوان: تجدید مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 10 هزار تن انواع نهاده های زراعی از ایلام

مهلت دریافت سند: ۱ بهمن ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری