عنوان: مزایده قطعات و لوازم یدکی ادوات و ماشینهای کشاورزی در کرج

مهلت دریافت سند: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده