عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 5000 تن انواع نهاده ها از بجنورد

مهلت دریافت سند: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری