اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان در چهار ماهه ابتدای 1401 توانسته ایم 56 درصد سهمیه کود اوره مصرفی کشاورزی استان اصفهان را تامین نماییم

کلمات کلیدی : تامین کود اصفهان
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/