افزایش برداشت کلزا از مزارع آذربایجانغربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، با تامین بموقع انواع کودهای مورد نیاز پاییزه و بهاره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امسال ۱۰ هزارو ۳۳۸ تن دانه روغنی کلزا از مزارع آذربایجان غربی برداشت شد که نسبت به سال گذشته حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است. کلزا بصورت گسترده در آذربایجانغربی کشت می شود که با توجه به کمبود آب و تغییر شرایط اقلیمی گاهی مثبت در راستای افزایش کارایی مصرف آب می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید