میزان عملیات کیسه گیری کود های فله ، در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

امید وظیفه دان  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در باره میزان عملیات کیسه گیری کودهای فله این استان می گوید :

مقدار کل کود فله وارده به این استان در چهار ماهه اول سال جاری،  سی و نه هزارو دویست و هشتاد ودو تن بوده است،  که این میزان کود  به انبارهای سازمانی شرکت و انبارهای کارگزاران طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان  ارسال گردیده است . وی در ادامه ضمن بیان این مطلب افزود: روند کیسه گیری در استان با توجه به زمان پیک مصرف و نیاز مبرم کشاورزان ،  به لطف پروردگار و با همکاری های سازمان جهاد کشاورزی استان،  با این شرکت و کارگزاران همچنان به خوبی در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید