اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

سعیدی مدیر بازاریابی و امورمشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از برگزاری وبینار سراسری در خصوص هماهنگی بیشتر مدیریت استان ها در راستای فرهنگسازی مصرف کود های ریز مغذی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کارگزاران و کشاورزان عزیز خبر داد. 


کلمات کلیدی : اخبار همایش بازاریابی
اخبار برگزیده