اخبار

مهندس حمید رسولی در نشست هماهنگی اقدام اجرایی کشت قراردادی با محوریت گندم گفت:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سال گذشته تا کنون در سه برنامه کشت قراردادی که از سوی وزارت متبوع ابلاغ شده، حضور فعال و موثری داشته است و اینک آماده هستیم تا در چهارمین برنامه کشت قراردادی با محوریت گندم، نقش موثر خود را ایفا کنیم. حمید رسولی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با حضور در نشست هماهنگی اقدام اجرائی کشت قراردادی با محوریت گندم که از سوی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار گردید، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در زمینه تامین کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی و بذر در سه برنامه کشت قراردادی از سال 1400 تاکنون، اعلام نمود که این شرکت آمادگی دارد تا در چارچوب اقدام اجرائی برای کشت قراردادی گندم نیز به همین منوال به توزیع کودهای کشاورزی براساس برنامه پیش رو بپردازد.

مهندس علیرضا مهاجر معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست، ضمن تبیین فعالیتهای بخشهای اجرائی وزارت متبوع در زمینه اجرای طرح های کشت قراردادی از ابتدای سال 1400 تاکنون گفت: می‌خواهیم کشت قراردادی در سطح ۲ میلیون هکتار از اراضی گندم آبی با کمک گروه‌های پشتیبان مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت خدمات حمایتی، بانک کشاورزی و معاونت‌های مربوطه اجرایی کنیم. وی همچنین ضمن تائید مشکلات پیچیده ای که در مسیر تامین کودهای کشاورزی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده است گفت: ظرف مدت یک سال اخیر، قیمت جهانی کودهای فسفاته  و پتاسه سه برابر شده است و علی رغم مشکلات بودجه ای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به موقع کودهای مورد نیاز کشارزان را تامین نموده و از این نظر مشکلی جهت اجرای برنامه های کشت قراردادی که از سال گذشته تا کنون، نداشته و نداریم.

این نشست که با حضور دکتر قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر بهبهانی عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دکتر راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و روسای و معاونین سازمان های جهاد کشاورزی کشور و همچنین جمعی از مدیران ستادی و استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مدیران شرکت بازرگانی دولتی  و بانک کشاورزی، همراه بود، با جمعبندی اقدامات وزارت متبوع در زمینه کشت قراردادی گندم، در روز سه شنبه 17 آبان 1401 برگزار شد.