اخبار

 مهندس حمید رسولی جهت تعامل با نمایندگان مجلس در دفتر ویژه دولت در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره  و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر ویژه دولت مستقر در مجلس شورای اسلامی  حضور یافته و به  سؤالهای  مطرح شده از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مشکلات کشاورزان حوزه انتخابیه آنها پاسخ دادند.

در این دیدار، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ارایه گزارشی از موجودی و مقدار توزیع شده کودهای کشاورزی در حوزه انتخابیه نمایندگان مردم و ابراز اطمینان از تداوم خدمات رسانی در این زمینه، درخصوص رفع هرگونه مشکل کشاورزان، اعلام آمادگی نمودند.