اخبار

به گزار رابط روابط عمومی ماشین آلات وادوت کشاورزی :

مدیر ماشین آلات وادوت کشاورزی گفت:به منظور  تعیین تکلیف ماشین آلات وادوات سالم ومعیوب بلا استفاده در استان ها، درجهت بهینه سازی و رفع نیاز بعضی از شعب به این ادوات، استعلام از مدیریت های  استانی انجام گرفت.