ترویج مصرف کودهای مکمل در استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه مصرف کود در بخش کشاورزی کم است، گفت: باید مصرف کودهای غیر تکلیفی را که موجب بهرهوری بیشتر می‌شود ترویج داد و روند توزیع کود غیر تکلیفی را ساماندهی کرد . وی با بیان اینکه  این کودها از اهمیت زیادی در بخش کشاورزی برخوردار است افزود: برای تأمین و تدارک این نوع کودها ، لیستی از اطلاعات 25 شرکت طرف تفاهم نامه فروش کودهای غیر تکلیفی مورد تأیید موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ، تهیه شده که شامل اطلاعات کاملی از نوع کود ، شرایط فروش ، قیمت فروش ، زمان مصرف و خواص مورد نظر می باشد که در اختیار کارگزاران قرار داده شده تا کشاورزان بتوانند نیازهای کودی خود را از طریق کارگزاران تأمین کنند.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید