اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی ماشین آلات وادوات کشاورزی 

 مدیرماشین آلات وادوات کشاورزی بهمراه کارشناس در جلسه با مدیر و کارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران درخصوص دستگاههای بوجاری مذاکره نمودند .


کلمات کلیدی : .
اخبار برگزیده