نظارت مستمر بر فعالیت 90کارگزاری توزیع و فروش نهاده های کشاورزی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت  از نظارت مستمر بر عملکرد تعداد 90 کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی در قالب بخش خصوصی، تعاونی های تولید و روستایی ، تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد وی تصریح کرد : بازدید و بررسی عملکرد کارگزارن  کود برابر دستورالعمل های ارسالی از دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید