اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

براساس روال هرسال امروز 9 اسفند 1401 همایش آموزشی مدیران استان ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

 در این جلسه معاونت های مختلف شرکت برنامه و تکالیف اجرایی مدیریت ها را جهت سال زراعی آتی در حوزه های مختلف بازرگانی، فنی، بوجه، مالی و اداری به مدیران ابلاغ کردند.

مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این جلسه با جمع بندی موضوعات مختلف درخصوص نکات و مشکلات مطروحه اصلی مدیران استانی نکات مهمی را برای رفع مشکلات بروز کرده ابلاغ و کلیات دستورالعمل های اجرایی برای سال زراعی آتی را به مدیران بیان کردند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس گزارشاتی که در این جلسه مطرح شد با آمادگی کامل وارد فصل زراعی 1402 خواهد شد.

 


کلمات کلیدی : همایش
اخبار برگزیده