عملکرد واحد بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

واحد بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک در 5 ماه اول سال 1398 میزان 35 هزار کیلوگرم از محصولات تولیدی خود را از طریق کارگزاران بفروش رسانده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید