اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور حقوقی و دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیرکل دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد و زحمات بی شائبه و مؤثر مدیر امور حقوقی و دعاوی ، تقدیر و تشکر نمود.