اخبار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

امروز به پاس قدردانی از زحمات مهندس قاسمی، معاون حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جلسه تودیع ایشان در سالن جلسات شرکت با حضور مهندس منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر حراست، مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگی امور استانها و تعدادی از مدیران و کارشناسان شرکت تشکیل و از زحمات ایشان در طی 33 سال خدمت تقدیر گردید