اخبار

به گزارش رابط روابط عمومي مديريت بازاريابي و امور مشتريان 

سعيدي مديربازاريابي و امور مشتريان شرکت خدمات حمايتي کشاورزي از برگزاري دومين همايش آموزشي ترويجي و معرفي سبد کودي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سال جاري در استان کرمانشاه خبر داد. وي افزود در اين همايش شرکت هاي دانش بنيان توليد کننده کودهاي کشاورزي که با شرکت خدمات حمايتي کشاورزي داراي تفاهم نامه همکاري هستند حضور چشمگيري داشتند

کلمات کلیدی : همايش آموزشي ترويجي
اخبار برگزیده