اخبار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ظهر امروز، در مراسمی در دفتر مهندس علی علیزاده عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهندس سیف اله طاهری حکم سرپرستی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری را از ایشان دریافت نمود. در این مراسم جمعی از مدیران این معاونت و شرکت حضور یافتند.

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت نیز طی تقدیرنامه ای ضمن تشکر از فعالیت های سیف اله طاهری در دوره 11 ساله مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت نمود.