اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

نمایشگاه «روایت خدمت» با هدف ارائه تصویری از خدمات گسترده دولت مردمی سیزدهم در هفته دولت، در سالن 8-9 نمایشگاه بین المللی تهران، در روزهای 4 تا 7 شهریور ماه 1402 برپا و پذیرای بازدید مردم است. در این نمایشگاه بخشهای مختلف اجرائی و تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در یک غرفه بصورت جامع تحت مدیریت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی حضور یافته و به نمایش مهمترین دستاوردهای خود در دو سال خدمتگذاری دولت سیزدهم پرداختند.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با حضور در این نمایشگاه به ارائه دستاوردهای مهم خود در یک سال گذشته پرداخته است. از مهمترین فرازهای این دستاوردها میتوان به «افزایش 114 درصدی تولید داخلی کودهای فسفاته» و «افزایش 85 درصدی تولید داخلی کودهای پتاسه» اشاره نمود. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی، ضمن مدیریت تامین و توزیع کودهای کشاورزی یارانه ای و ارائه گسترده محصولات شرکت های داخلی در سبد محصولات کودی خود از طریق شبکه بزرگ 3500 کارگزار نهاده های کشاورزی در سراسر کشور، با پشتیبانی از بخش تولید کودهای فسفاته و پتاسه در داخل کشور و اقدام به خرید همه تولید داخلی در این نوع کودها به روش های مختلف، فرصت و زمینه مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی جهت سرمایه گذاری  وافزایش تولید کودهای فسفاته و پتاسه در دو سال اخیر بوجود آورده است و این امر ادامه دار خواهد بود.