بازگشایی پاکت تجدید مزایده فروش قطعات و لوازم منفصله آبیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازگشایی پاکت تجدید مناقصه فروش  خبر داد : علی اکبر ندرلو اعلام نمودند با عنایت به انجام تشریفات تجدید مناقصه فروش لوازم و قطعات منفصله آبیاری سنترپیوت در سامانه ستاد ایران، جلسه بازگشایی مورخ 98/6/17 راس ساعت 10 صبح آغاز گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید