اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

مهندس حمید رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در همایش سراسری آموزشی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با ارائه گزارشی از عملکرد مدیران استانی شرکت در سال 1401، از عملکرد مدیران شرکت در استانهای فارس (مهندس حمید ابراهیمی زاده)، بوشهر (مهندس خسرو عمرانی)، خوزستان (مهندس علی موسوی)، قم (مهندس حسین زند)، مازندران (مهندس رضا افراسیابی)، اردبیل (مهندس راهب مسافر)، خراسان شمالی (مهندس محسن نظام دوست)، اصفهان (مهندس فریدون صفائی) و همدان (مهندس بهروز الیاسی) تقدیر نمود.

همایش سراسری آموزشی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در روز 12 مهر 1402، در مشهد مقدس برگزار گردیده است.