اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مدیریت های استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان های سمنان، قزوین و خراسان جنوبی موفق شدند تا تمامی بذور تدارک شده گندم و جو را برای کشت در سال جاری به فروش برسانند.

علی مسعودی فر مدیر  فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: میزان 1078 تن بذر گندم در استان سمنان، 176 تن بذر گندم در استان قزوین، 330 تن بذر گندم و 263 تن بذر جو در استان خراسان جنوبی به فروش رسیده است. ضمناً توزیع و فروش بذور گندم و جو در استان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان و گلستان کماکان ادامه دارد.