اخبار

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

 

مسابقات مقدماتی والیبال کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در استان های البرز و تهران با شرکت 6 تیم از تاریخ 1402/11/2 لغایت 1402/11/4 برگزار می گردد.

دردومین روز مسابقات، تیم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مقابل تیم سازمان دامپزشکی قرار گرفت و بازی را دو بر صفر، پیروز شد.