اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت و هیات همراه با مدیر و‌ همکاران محترم مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی برگزار و به سوالات، ابهامات و مشکلات مطروحه توسط همکاران مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی پاسخ داده شد .

 


کلمات کلیدی : نشست صمیمی