اخبار

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت و هیات همراه با مدیر و‌ همکاران محترم استان البرز برگزار و به سوالات، ابهامات و مشکلات مطروحه توسط همکاران استان البرز پاسخ داده شد .

 

کلمات کلیدی : نشست مدیریت البرز