اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه یکصد و  پنجاه هزار تن  انواع  نهاده های کشاورزی  ازمبداء پتروشیمی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،  در روز دوشنبه، سی ام بهمن ماه سال جاری،  ساعت 10 صبح،  با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

کلمات کلیدی : عملیات حمل و تخلیه
اخبار برگزیده