اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیر طرح و برنامه خبر راه اندازی و آموزش سیستم تحت وب حقوق و دستمزد با حضور عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس تورج منصوری و مسئولین مالی شعب را اعلام نمود

اخبار برگزیده