اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

مهندس ملکوتی معاون تولید بذر مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه مهندس صباغیان رییس اداره تولید بذر شعبه سمنان از مزارع بذور گندم استان بازدید کردند. 

به نقل از معاون تولید بذر مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال جلسه ای با مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در خصوص برنامه تولید بذور گندم سال آینده تشکیل شد که مباحث فنی و مربوطه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.


کلمات کلیدی : بذر و نهال مزارع گندم
اخبار برگزیده