اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده طبق روال سالهای گذشته ، عملیات انبارگردانی انبارهای شعب و نمایندگیها از تاریخ 1402/12/10 شروع و تا پایان سالجاری ادامه خواهد داشت .

اخبار برگزیده