اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین ها و ادوات کشاورزی:

هشتمین جلسه تخصصی امور ماشین ها و ادوات کشاورزی در تاریخ اول اسفند ماه 1402 در دفتر آن مدیریت تشکیل شد. در این جلسه پیرامون اقدامات انجام گرفته و مصوبات صورتجلسه قبلی بحث و تبادل نظر شد. و مقرر گردید نسبت به پیگیری بارگیری، حمل و ارسال یک دستگاه جو گیر و گراویته از مبدا جیرفت به استان سمنان هماهنگی های لازم با آن استان صورت پذیرد.


اخبار برگزیده