به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی

در مورخ 1402/11/30 جلسه کمیته قیمت گذاری تشکیل گردید ، در این جلسه آنالیز و استعلامات ماخوذه بررسی و با نظر اعضا  قیمت سم  ریجنت تعیین گردید و همچنین در خصوص سموم تاپیک و کلریدازون که از سنوات قبل مانده بحث و تبادل نظر گردید.

اخبار برگزیده