اخبار

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي يکي از مهمترين شرکتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي ميباشد که بهعنوان اولين و بزرگترين زنجيره تأمين و توزيع نهاده های کشاورزي در ايران، وظيفه بسيار مهم تأمين، تدارک  و توزيع انواع نهادههاي کشاورزي شامل کودهاي يارانهاي، سموم و بذور را در سطح کشور برعهده دارد. اين شرکت تاکنون اين وظيفه حساس را به بهترين نحو ممکن در سطح کشور انجام داده و عليرغم وجود تمامي چالش ها در چند سال اخير به ویژه محدودیت های ریالی و ارزی، تحریم های ظالمانه و ... تاکنون توانسته است در چارچوب برنامه ابلاغی تمامي نهاده های کشاورزی از جمله کودهاي مورد نياز بخش کشاورزي کشور را به موقع تأمين نموده و در اختيار کشاورزان در اقصي نقاط کشور قرار دهد.

در همين راستا مهندس حميد رسولي، عضو هيئت مديره و مديرعامل شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، در مصاحبه‌ای به مناسبت هفته جهادکشاورزی، به بيان آخرين دستاوردها و عملکرد شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سال 1402 در زمینه توسعه وترویج مصرف متعادل و بهینه کودهای پایه توسط کشاورزان، پرداخته و گفت: در زمينه تأمين و توزيع کودهاي فسفاته ما حدود 16 درصد نسبت به سال قبل، رشد مصرف داشتيم و در کودهاي پتاسه نيز 32 درصد رشد را شاهد بودهايم. درخصوص کودهاي ازته مصرف ما در سال 1402در حد استاندارد و مصرف سال قبل بوده است و خوشبختانه در مصرف کودهای ازته ما دچار کم مصرفی نبوده و چندسالی است که مطابق با توصیه های فنی موسسه تحقیقات خاک و آب مصرف کودهای ازته انجام می شود. لازم است نسبت به افزایش آن اقدام نماییم. ولي اين امر در مورد کودهاي فسفاته و پتاسه صدق نميکند و در کودهای مذکور ما همچنان دچار کم مصرفی هستیم و به همین علت دنبال افزايش مصرف اين کودها در سطح کشور به منظور افزايش کميت و کيفيت محصولات توليدي کشاورزي و همچنين مبارزه بهتر با انواع تنشهاي محيطي ميباشيم. در حال حاضر مصرف بخش کشاورزي در زمينه کودهاي پتاسه و فسفاته مطابق برنامههاي ابلاغی سال 1403 ، حدود 600 هزار تن ميباشد.

 نکتهاي که بايد در اينجا به آن اشاره نمايم اين است که در مصرف کودهاي فسفاته و پتاسه، کمي مصرف آن کمتر از نرم جهاني ميباشد و بايد کشاورزان ما کودهاي بيشتري مصرف بکنند. ما در سال 1401 رکورد مصرف کود کشور در 15 سال پیش از آن را زديم و بيشترين ميزان مصرف کودهاي گذشته مربوط به سال 1401 بوده است که خروجي آن را در توليد گندم سال 1401 و 1402 مشاهده فرموديد که عليرغم عدم وجود بارندگي خيلي مناسب، در حوزه تأمين و تدارک کودهاي کشاورزي، رکورد کشور زده شد و سال 1401 چيزي در حدود 3 ميليون و 700 هزار تن کود در سطح کشور مصرف گرديد.

البته سال قبل از آن يعني سال 1400 ابتدای دولت سیزدهم اين مقدار حدود 2 ميليون و 200 هزار تن بوده است که با اقداماتي که در سال گذشته انجام شد اين ميزان به حدود 3 ميليون تن یعنی بیش از 36 درصد افزايش پيدا کرد و خروجي آن حتي براي بعضي از دوستان نيز باور کردني نبود که باعث شود ميزان توليد گندم مازاد بر نياز کشاورزان به اين مقدار برسد. همچنين در سال 1402 در شمال کشور هم توليد برنج افزايش چشمگيري پيدا کرد. شرکت خدمات حمايتي در سال 1402 ودر قالب کشت قراردادي تمامي نهادههاي مورد نياز توليد برنج اعم از کود، سم و بذر را بهطور کامل تأمين و تدارک کرده و در اختيار کشاورزان قرار داده است و همين موضوع باعث به وجود آمدن جهش قابل توجهي در توليد اين محصول اساسي در داخل کشور شده است. در مورد مصرف کودهاي ازته نيز در حال حاضر نزديک به حد مطلوب ميباشيم و بيشتر از آن مصرف نميکنيم. تاکنون کارهاي ترويجي و آموزشي بسيار زيادي در سطح کشور انجام شده است تا کشاورزان متوجه مزاياي مصرف به اندازه انواع کودهاي شيميايي بشوند و نتايج آن را در اين سالها تجربه بکنند. در سال 1390 يعني ابتداي دهه 90 مصرف کود کشور يک ميليون و يکصد هزار تن بوده است و اين در حالي است که در سال های اخیر به عدد سه میلیون تن درسال نزدیک شده ایم. البته هرچند هنوز ما با استانداردهاي جهاني فاصله داريم ولي در طول يک دهه از يک ميليون و يکصد هزار تن  به نزدیک به 3 میلیون تن در سال 1402 رسيدهايم و امسال نيز اميدواريم که رکورد سال قبل هم شکسته بشود.

 

اخبار برگزیده