اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در اولین مسابقه والیبال مرحله نهائی جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، تیم والیبال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در یک بازی سنگین و رقابتی دیدنی، موفق شد تیم والیبال قدرتمند سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

در ادامه این مسابقات و در دومین بازی تیم والیبال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  توانست تیم منسجم و سختکوش والیبال سازمان جهاد کشاورزی استان همدان را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد.

در همین چارچوب و در سومین بازی گروهی تیم والیبال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موفق شد  با نتیجه دو بر صفر  تیم والیبال سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان را شکست دهد.

این مسابقات تا روز دوشنبه در شهرستان ساری ادامه دارد.

اخبار برگزیده