اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مرکز تحقیقات

آقای سید مسعود قائمی مدیر مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی اعلام کرد: در تاریخ 1403/3/29 جلسه باز گشایی مرحله دوم استعلام بهاء نیرو های خدماتی و پشتیبانی مرکز تحقیقات با حضور مسئولین مربوطه برگزار گردیدو شرکت سازه عمران پیام سیر به عنوان برنده استعلام بهاء نیرو های خدماتی برای 5 نفرتعیین گردید.

اخبار برگزیده