اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در مسابقه فینال والیبال مرحله نهائی جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، تیم والیبال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در یک بازی سنگین و رقابتی دیدنی، با شکست در برابر تیم والیبال سازمان جهادکشاورزی استان مازندران به مقام نایب قهرمانی این مسابقات رسید.

تیم والیبال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی بیش از دو دهه گذشته، در مسابقات جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که به مناسبتهای مختلف هر سال برگزار می‌گردد، حضور موفقی داشته  وبارها به مقام قهرمانی این مسابقات رسیده است.

برای همکاران ورزشکار شرکت در عرصه اهی مختلف آروزی موفقیتهای بیشتر در عرصه ورزش و زندگی داریم. 

 

 


اخبار برگزیده