اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

 

 

فرآیند دریافت اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای  امحاء حدود 72875/730 کیلوگرم/لیتر سموم سنواتی، تاریخ منقضی و غیرقابل مصرف موجود در انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، از روز چهارشنبه، سی ام خردادماه سال جاری آغاز و تا ساعت 19 روز چهارشنبه، ششم تیرماه به پایان مرسد.

مناقصه یاد شده در روز یکشنبه، هفدهم تیرماه سال جاری،ساعت 10 صبح با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی برگزار خواهد شد

 

کلمات کلیدی : امحاء سموم
اخبار برگزیده