مبارزه با مگس میوه در بیش از 12 هزار هکتار باغات بابل مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از مبارزه با آفت مگس میوه در 12 هزار و 848 هکتار در باغات مرکبات شهرستان بابل در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: خوشبخاته کودهای پرمصرف موردنیاز برای باغات مرکبات استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید