اخبار

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور اداری و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

 

مرتضی مرادی مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از کسب عنوان نایب قهرمانی تیم والیبال شرکت در مسابقات بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی خبر داد و در ادامه گفت: در اجرای برنامه های بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی و در راستای حفظ روحیه نشاط و شادابی در بین کارکنان، تیم والیبال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مسابقات ویژه سازمانها و دستگاه های تابعه وزارت جهاد کشاورزی شرکت کرده و موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در این مسابقات گردید.

 

اخبار برگزیده