حضور مسئول مالی مازندران در گردهمایی مسئولان مالی در همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از حضور مسئول امور مالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در گردهمایی مسئولان مالی خدمات حمایتی کشاورزی استانهای کشور خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: این همایش به میزبانی استان همدان برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید