همایش ملی روز روستا با حضور استاندار در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری همایش ملی روز روستا باحضور استاندار مازندران در مجموعه اردوگاه کشوری بادله در میاندرود مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این همایش از تولید  کودهای برتر بخش های کشاورزی روستایی در سطح ملی و استانی تقدیر شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید