تشکیل جلسه کارگروه تخصصی الزامات استاندارد ایزو 17025

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

جلسه کارگروه استقرار الزامات استاندارد ایزو  17025 با حضور آقای مهندس معماری نماینده شرکت آکادمی توف ایران آلمان در دفتر آقای سید مسعود قائمی منتظری مدیر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با هدف پیگیری و نظارت بر روند اجرای مراحل کار روز یکشنبه مورخ 1398/09/17 تشکیل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید