پایش و کنترل بر توزیع کودهای شیمیایی در آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در راستای اجرای برنامه پایش، کنترل، بازرسی و نظارت بر فرآیند توزیع کودهای شیمیایی، کارگروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی در تاریخ 19/09/98 با مراجعه به شهرستان خوی از تعداد 6 واحد کارگزاری بازدید و نسبت به تکمیل فرم های مورد نظر برابر دستورالعملهای ارسالی اقدام کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید